Välkommen till KCS bandagar på Gotland Ring 20-21 augusti

Som vanligt kör vi tre grupper: lugn, medel och snabb. Max 40 deltagare per grupp. Endast tvådagarsbiljett. KTM/ Husqvarna 3000kr och övriga märken 3500kr.

Vi tillåter bara oreggade banhojar av märket KTM och Husqvarna i SNABB grupp. ALLA övriga motorcyklar av andra märken i ALLA grupper och även KTM /Husqvarna i lugn och medelgrupp MÅSTE vara registrerade, påställda, trafikförsäkrade och besiktade.

Tänk två ggr innan ni väljer grupp.
Det viktigaste är säkerheten och därför kommer vi flytta folk både upp och ned OM det skulle behövas.

Mer info om boende och färja kommer senare

—————————————————————————————-

För att vi ska kunna genomföra detta behöver vi minst 30 betalande deltagare innan den 28 februari. Skulle vi inte ha tillräckligt med betalande deltagare den 28 februari så ställs evenemanget in och HELA anmälningsavgiften återbetalas.

OBS! Detta är ingen träning inför tävling

Inget återköp! Köpt plats får säljas vidare, men säljaren ska kontakta KCS innan försäljning.

OBS! En anmälan gäller endast med godkänd mc. (Enligt regler i anmälan) Kommer ni med annan hoj eller köper en ny måste ni anmäla detta INNAN bandagarna äger rum. Är det inte en godkänd mc (enligt regler i anmälan) får ni inte använda den på våra bandagar.